Besök av Landsbygdsministern

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde sin tvådagarsvisit i Småland med att besöka TME Elektronik AB.

Ett ministerbesök hör inte till vanligheterna på landsbygden, så det samlade pressuppbådet hade först många frågor att ställa ministern inför höstens val.

VD för TME Elektronik Tomas Svensson fick möjlighet att visa landsbygdministern en del av den teknik företaget hjälpt till att utveckla och konstruera som verkligen rör landsbygden, avloppsreningsverket Baga Easy. Tomas lyfte även fram ett av landsbygdsföretagens dilemma, svårigheten och trögheten med fiberutbyggnaden som helt verkar ha stannat av, inte bara i Torsås kommun utan i många delar av landet.