Förbättringsprojekt, intern digitalisering

Under hösten har vi jobbat med att ta fram en plattform för visualisering av produktionsdata på läsplatta/smartphone.

Det här innebär stora fördelar för montören som enkelt kan söka fram rätt underlag såsom ritningar och tillverkningsinstruktioner direkt på läsplattan. Med hjälp av samma plattform kan vi i produktionen visa status för tillverknings- och kundordrar på stor skärm.

Digitaliseringsprojektet resulterar i att vi kan jobba effektivare samtidigt som utskrifter av underlag elimineras och miljöpåverkan minskar.