Referenser

Vi har idag förmånen att få samarbeta med en rad olika företag. Bland våra uppdragsgivare finns både stora företag som verkar över hela världen och offentliga förvaltningar till fåmansföretag.

Stora eller små – hos oss är alla kunder lika viktiga.

”TME har kompetensen att tillsammans med oss konstruera och utveckla komponenter till våra anläggningar. De har en liten men effektiv organisation som kan ta helhetsansvar för beställda produkter. Det fanns flera, både stora och små företag som alternativ till TME, men vi valde dem för närheten geografiskt och deras stora kompetens inom sin verksamhet. TME är ett företag med ordning och reda och det finns en lätthet i kommunikationen och samarbetet mellan oss.”
Christer Holm – inköpare Yaskawa, Torsås

Yaskawa bygger styrskåp och kompletta robotanläggningar till industrin. Företaget som håller till i Torsås, har varit kund hos TME sedan 90-talet. Plintmoduler, monterade på kretskort till robotstyrsystem, diverse kretskortslösningar, operatörspaneler och golvstående manöverställ är några färdiga komponenter som TME levererar till företaget.

”TME hjälper oss mycket vid tillverkning av våra projekt. Det kan till exempel vara simulatorsystem för träning av militära och civila piloter, stridsvagnsförare, lokförare eller lastbilschaufförer. TMEs  styrka är kunnighet, snabbhet och pålitlighet och det är precis de egenskaperna som gör att vi fortsätter vårt långa samarbete och också varmt kan rekommendera dem.”
Peter Sprycha – inköpare hos MSE Engineering

”Företaget besitter stor kunskap i elektronikproduktion. En annan stor fördel är deras korta ledtider. Vi väljer TME om och om igen för att vi har en god relation och ett stort förtroende för det de gör. TME är inte speciellt billiga, men priset per enhet kan beräknas på många sätt, totalt sett. Det är kostnadseffektivt att använda en kompetent underleverantör.”
Per-Ola Svensson – teknisk utveckling hos MSE Engineering

MSE Engineering är ett högteknologiskt och kreativt företag, som förser sina kunder i Sverige och utomlands med intelligenta simulatorsystem för träning och övning. Kunderna finns inom försvaret och inom civil verksamhet. TME förser företaget med legotillverkning och utveckling av delprodukter. Relationen med TME är långlivad och går tillbaka till TMEs start.

”Kombinationen av att de tänker själva och kan lösa det som uppkommer proaktivt är en stor styrka för TME. De är mångsidiga och kan leverera allt från små enheter till mindre serieproduktioner. Vi lever i prototypvärlden och vi kan snabbt få hjälp med att ta ned våra idéer till något konkret som de skapar, även designmässigt. I min värld är det en stor fördel med att jag kan ringa upp TME och få prata med dem och direkt få en lösning. Ett av mervärdena med att ha en liten leverantör är de snabba stegen – att vi slipper mellanhänder. TME är kanske inte det billigaste alternativet sett i kronor, men på lång sikt lönar det sig genom att vi får helhetslösningar och att de finns med redan i planeringsstadiet. De gör bra grejer och är enkla att göra affärer med.”
Peter B Nilsson – projektledare Kockums i Karlskrona

Thyssen Krupp Marine Systems AB (tidigare Kockums) tillverkar i huvudsak örlogsfartyg för den svenska marinen, men har även en del export, bland annat till Singapore. I några av dessa projekt har TME varit med och tillverkat kretskort. De bygger både komplett utrustade apparatskåp, HMI-moduler och kretskort åt fartygsvarvet. Kockums och TME har haft en nära affärsrelation i över 20 år.

”Kompetensen att tillverka det TME gör för oss finns inom Ericssonkoncernen, men det är mycket omständigare för mig att anlita den kompetensen. Det blir många, långa och krångliga diskussioner till skillnad mot att anlita ett mindre externt företag. För min del tjänar jag tid på att anlita TME istället och det i förlängningen innebär pengar. De har varit inblandade så länge och vet alla gränssnitt och vad vi vill ha att det bara är att skicka ett mejl när vi behöver till exempel nya testkort. Jag behöver aldrig förklara och det gör det otroligt smidigt.”
Sverker Petersson – testingenjör – Power Modules, Ericsson

Ericsson Power Modules i Kalmar jobbar med utveckling av produkter. TME hjälper företaget med att ta fram design till mätverktyg och testkort. Samarbetet går tillbaka till 90-talet.

”Snabb kommunikation, mycket bra insikt i mekanisk design, samma kontaktperson, lagom stort företag och lätta att jobba med. Det är de starkaste argumenten för att vi väljer TME. Vi behövde bygga upp ett nätverk med likasinnade, lagom stora företag som gillar utmaningar, kan jobba självständigt och ha flexibiliteten. Det fann vi hos TME.”
Mats Melin – elektronikdesigner, Celltech Consulting AB

Celltech Consulting AB är ett nybildat företag i ADDTECH Storagegruppen. Celltech utvecklar batterielektronik åt alla bolagen inom företagsgruppen. TME deltar i utvecklingsprojekten med främst den mekaniska designen och prototyptillverkning. Företaget, som tidigare hette Abatel, har varit kund hos TME i cirka två år.

Några av våra uppdragsgivare

Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser
Referenser

Back to Top