Produktutveckling

Produktutveckling

Produktutveckling är ett omfattande område. Vi kan hjälpa dig igenom hela eller delar av processen från idé, konstruktion och prototypframtagning till den färdiga produkten.

Idéutveckling – tanken bakom produkten

Antingen har du en idé till en produkt eller tjänst som du vill förverkliga eller har vi besökt dig och gemensamt kommit fram till något som ska utvecklas eller effektiviseras i din produktion. Utgångspunkten kan variera – engagemanget från oss är alltid det samma.

Konstruktion

I vårt konstruktionsarbete använder vi senaste versionen av Product Design Suite Ultimate från Autodesk. Att konstruera med hjälp av 3D-CAD innebär att vi kan visualisera produkten tredimensionellt och på så sätt förutse problem, samt lösa dem innan detaljen ens har tillverkats.

Prototypframtagning

Med vår maskinpark i huset kan vi snabbt få fram en prototyp. Med vår 3D printer kan vi få dina ritningar att bli verklighet på några timmar. Prototyplinan för ytmontering kan arbeta fram mindre och mellanstora serier på kort tid. Resultatet blir minskade utvecklingskostnader och ökad produktivitet.

Produktion

Givetvis kan vi även hjälpa dig med att producera din färdiga produkt. Vi har en modern, flexibel maskinpark som gör att vi enkelt kan åta oss både längre och kortare produktionsserier.

Tjänster

  • Förstudie
  • Kostnadsberäkningar
  • Konstruktion
  • Prototypframtagning
  • Produktion
Från ritning till prototyp på några timmar med vår 3D-printer.

Back to Top