Certifikat

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö, enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.
2003 fick vi våra första certifikat i kvalitet och miljö.

Kvalitetspolicy

TME Elektronik i Söderåkra AB levererar produkter och tjänster inom mekatronik. Vi hjälper kunden genom hela eller delar av processen från idé, konstruktion och prototypframtagning till serietillverkning.

Vi vill vara en flexibel leverantör som levererar innovativa lösningar/produkter som tillmötesgår kundernas förväntningar på kvalitet och leveranssäkerhet. Vår vision är 100% nöjda kunder.

För att uppnå detta ska vi:

 • Alltid sätta kunden i fokus med professionellt bemötande och hög service.
 • Leverera produkter/tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar.
 • Leverera rätt produkt i rätt tid.
 • Ständigt utveckla och förbättra våra verksamhetsprocesser.
 • Ha motiverade och ansvarsfulla medarbetare som jobbar mot gemensamma mål.
 • Se till att organisationen och medarbetarna har den kompetens som krävs.
 • Säkerställa bra leverantörer genom krav på kvalitet och leveranssäkerhet.
 • Ha bra samarbete med leverantörer, kunder och inom organisationen.
 • Vi arbeta mot kvalitetsmål som följs upp och redovisas regelbundet.

Miljöpolicy

TME Elektronik i Söderåkra AB levererar produkter och tjänster inom mekatronik. Vi hjälper kunden genom hela eller delar av processen från idé, konstruktion och prototypframtagning till serietillverkning.

I organisationen ska vi vara fullt medvetna om att vi har ett åtagande om att skydda miljön samt förebygga föroreningar och skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

För att uppnå detta skall vi:

 • Alltid sträva efter att byta ut produkter och tjänster mot miljövänligare alternativ.
 • Alltid sträva efter att använda produkter som tillverkats av ”schyssta” företag med socialt ansvarstagande.
 • Identifiera och säkerställa att gällande miljölagstiftning och andra krav som ställs för att förebygga miljöpåverkan följs.
 • Arbeta mot miljömål som följs upp och redovisas regelbundet.
 • Alltid sträva efter att förbättra vår miljöprestanda i verksamheten.

Back to Top