TME utvecklar styrsystem för reningsverk

TME har på uppdrag av Baga Water Technology AB utvecklat både mjukvara och hårdvara till ett styrsystem för Baga Easy, som är ett minireningsverk för avloppsvatten.

Läs mer