Aktuellt

 
Förbättringsprojekt, intern digitalisering

Förbättringsprojekt, intern digitalisering

Under hösten har vi jobbat med att ta fram en plattform för visualisering av produktionsdata på läsplatta/smartphone.Det här innebär stora fördelar för montören som enkelt kan söka fram rätt underlag såsom ritningar och tillverkningsinstruktioner direkt på läsplattan. Med hjälp av samma plattform kan vi i produktionen visa status för tillverknings- och kundordrar på stor skärm.Digitaliseringsprojektet […]

Läs mer

Nya certifikat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Nya certifikat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Efter genomförd uppgraderingsrevision till de nya standarderna är TME Elektronik i Söderåkra AB kvalitetscertifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015 och miljöcertifierad enligt SS-EN ISO 14001:2015. Revisionen genomfördes 2018-04-10 utan avvikelser.    

Läs mer

Besök av Landsbygdsministern

Besök av Landsbygdsministern

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde sin tvådagarsvisit i Småland med att besöka TME Elektronik AB.Ett ministerbesök hör inte till vanligheterna på landsbygden, så det samlade pressuppbådet hade först många frågor att ställa ministern inför höstens val.VD för TME Elektronik Tomas Svensson fick möjlighet att visa landsbygdministern en del av den teknik företaget hjälpt till att utveckla […]

Läs mer

TME minskar miljöpåverkan

TME minskar miljöpåverkan

Vi har under senaste tiden gjort flera insatser för att minska miljöpåverkan i vår verksamhet.En värmepump av modernaste teknik har installerats och belysningen i produktionsdelen är utbytt till rörelsestyrd ledbelysning. Båda dessa åtgärder kommer leda till minskad elförbrukning.Vi har bytt ut vårt gamla avlopp till en avloppsreningsanläggning med hög skyddsnivå, vilket innebär att den uppfyller […]

Läs mer

TME Elektronik i Söderåkra AB

TME Elektronik har sedan starten 1987 drivits som enskild firma av Tomas Svensson. Vid årsskiftet övergick produktionen till TME Elektronik i Söderåkra AB. Företaget fortsätter med samma organisation och verksamhet som tidigare.  

Läs mer

Laddstation och belysning till multifunktionell möbel

TME Elektronik fick uppdraget att förverkliga Jangir Maddadis visuella idéer kring laddstationer med belysning för den multifunktionella möbeln SPACE. Den lösning som TME Elektronik utvecklat är en USB-laddstation med pulserande LED-belysning. Möbeln har åtta individuella sittplatser, där varje plats har en egen USB-laddstation för den uppkopplade människan.  

Läs mer

Prototyp av kraftmodul

Prototyp av kraftmodul

TME Elektronik har varit med och tagit fram prototyperna och produktionsunderlagen för Abatel Power Module 48V 140Ah, som visas på Elektronik 2013 på Svenska mässan i Göteborg. Produkten är en kraftmodul med högpresterande litiumjonceller framtagen t.ex. för att möta framtidens applikationer inom Telecom, eMobility, energilagring m.m. där krav på hög energidensitet och cykellivslängd är avgörande. […]

Läs mer

Utrustning för ytmontering

Utrustning för ytmontering

För att kunna möta kundernas behov av ännu kortare ledtider för t.ex. prototypserier har vi investerat i utrustning för ytmontering bestående av en stencilprinter från Techno samt en pick & place maskin och en varmluftsugn från Mechatronika. Följande förutsättningar gäller i vår produktionsline: -Kortstorlekar upp till 255 x 355 mm, såväl enkel som dubbelsidigt. -Komponentstorlekar […]

Läs mer