Utbildning i Lean

11Två av våra medarbetare har under våren gått en 8-dagars kurs i Lean Produktionsteknik. Utbildningen har gett oss användbara kunskaper och vi har tagit till oss de ”Lean-verktyg” som passar vår verksamhet bäst. Genom att jobba med 5S kan vi skapa bättre ordning och reda.