TME i samarbete med CellMax

TME kommer att stötta CellMax i deras utveckling av antenner med sin kompetens och maskinpark. Samarbetet har betytt mycket för båda företagen som nu kan dra nytta av varandras olika expertisområden.

CellMax Technologies AB utvecklar och säljer högpresterande basstationsantenner, så kallade high gain antennas, för cellulära nät. CellMax patenterade lösning tar bort interna energiförluster i antennen. Detta möjliggör en dramatisk ökning av den geografiska täckningen med upp till 40% jämfört med tillgängliga standardantenner. En mobiloperatör kan således minska antalet basstationer med bibehållen täckning, vilket tillåter en drastisk minskning investerings och driftkostnader.