Behörighet i mjuklödning

5Mikael, Stefan och Michael slutfört en behörighetskurs i mjuklödning enligt FSD5115 hos Swentch utbildning AB. Detta innebär att vi är auktoriserade att göra lödningar för bland annat militärt bruk.