TME minskar miljöpåverkan

Vi har under senaste tiden gjort flera insatser för att minska miljöpåverkan i vår verksamhet.En värmepump av modernaste teknik har installerats och belysningen i produktionsdelen är utbytt till rörelsestyrd ledbelysning. Båda dessa åtgärder kommer leda till minskad elförbrukning.Vi har bytt ut vårt gamla avlopp till en avloppsreningsanläggning med hög skyddsnivå, vilket innebär att den uppfyller […]

Läs mer