Kontraktstillverkning

Vi har lång erfarenhet av kontraktstillverkning åt både stora och mindre kunder. Allt från enstaka produkter till medelstora serier i en kostnadseffektiv produktionslina med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Vi arbetar dessutom aktivt med att hitta bättre och kostnadseffektiva lösningar, både innan, under och efter produktion.

Boxbuilding

När man anlitar oss, så kan vi ta hand om hela jobbet. Från inköp av material, kostnadseffektiv montering till noggrann efterkontroll och paketering. I vår boxbuilding ingår ISO-standardiserat arbetssätt och spårbarhet genom hela processen, vilket minimerar kostnader, samt avvikelser.

 Legotillverkning

Vi utför också traditionell legotillverkning där kunden står för materialet och vi för jobbet. Vårt arbete bygger på ett nära och personligt samarbete för att nå bästa resultat.

Slutmontering

Ibland skall två eller flera delar från olika leverantörer sammanfogas till en enhet i en slutmontering. TME kan agera som en knutpunkt och leverera en färdig produkt, helt enligt kundens önskemål.

 

Back to Top