Montering

Vi utför all slags montering inom mekatronik. Förutom montering, så kan vi även märka och utföra tester av produkterna. Produkternas spårbarhet säkras genom vår interna märkning och mps system.

ESD-säkrad miljö

ESD-skadade komponenter kan vara kostsamt och orsaka allvarliga fel på produkter. Att minimera riskerna och säkra produkterna är därför en av de viktigaste momenten under monteringen. Vi har därför byggt upp en ESD-säkrad miljö där all montering sker.

 Utrustning och kompetens

Rätt verktyg till rätt sak är viktigt för att få ett kvalitativt resultat. Vi uppdaterar ständigt verktyg och utrustning för att hålla en hög kvalité. Vår personal har lång erfarenhet av montering och utvecklas ständigt genom utbildningar och kurser.

 

Back to Top